36. ULICA Festival

Fuzja ulicznych wrażeń

36. ULICA Festival
„Finnegans W/Fake”

Spirytualna medytacja językowa w głąb korzeni narodowych fascynacji

„Finnegans W/Fake” / reż. Katarzyna Kalwat / Teatr Polski w Podziemiu