„Don Kichot, rzewne pieśni kobiety, popularne seriale i rycerze“

Podróż bez końca

„Don Kichot rzewne pieśni kobiety popularne seriale i rycerze” / reż. Michał Siegoczyński / Teatr Ludowy
"Król Edyp"

Sofokles przez pryzmat ekologii

"Król Edyp" / reż. Radosław Rychcik / Teatr Zagłębia w Sosnowcu