"Ucho" foto. Paweł Szymkowiak

Plastyka znaczeń i celów

„Ucho” / reż. Katarzyna Hora / Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie