Festiwal otwarty na każdego

2. Międzynarodowy Festiwal Open the Door / Teatr Śląski