Pyszność

w czwartorzędzie zaczął trwać wiecznie człowiek...