Emigracja

Zamiast złotych gór

"Emigracja" / reż. Paweł Świątek / Teatr Nowy w Zabrzu

Cyrkowa opowieść o inności

"Opowieści ze zmyślonego cyrku" / Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

nie!przeciętny

nie!przeciętny z przeciętnych ja pochodzę klasa taka pospolita szara czarna? (...)