Baśniowo, a jednak prawdziwie

“Bracia Grimm dla dorosłych” / Teatr im. Juliusza Osterwy / Lublin