mój dom

mój dom

mój dom
ramiona twe
herbata w kubku
przenoszonm z ręki do ręki
z ust do ust
słowa najważiejsze
szeptane w ciszy ognia
kiedy ciało z ciałem złączone

kocham cię
la vie en rose

trwaj przy mnie

tylko ty

my

mój dom
tam gdzie ty
mój dom
ty

0
Udostępnij: